האתר HOME DECOR רהיטים (להלן “האתר”) מופעל ע”י א.ב. סקאי סחר בינלאומי בע”מ, ח.פ. 51-3509026

השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה “מסכים לתקנון האתר” פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

תנאי מוקדם לתוקף רכישה של משתתף במכרז הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

המכירות – חלק כללי

החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים בארץ ובעולם.

המוצרים המוצעים

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג ” דף מכירה” , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, פירוט על מרכיביו, מידות, תנאי תשלום, ימי אספקה, תנאים כלליים למכירה וואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה) וכמו כן את פרטי סימון המוצר המלאים, כולל ארכיון מוצרים.

פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע”י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

שיטת המכירה בחנות

רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

במכירה רגילה רשאי כל משתתף להשאיר פרטים בעמוד “סל הקניות” ונציג החנות יצור עם המשתתף קשר לצורף השלמת ההזמנה (פרטי כרטיס אשראי וכדומה) או רשאי המשתתף ליצור קשר במענה הטלפוני של החנות או דרך ווטסאפ , כפי שמפורסם באתר.

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי היבואן.

אופן ההשתתפות במכירות

לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם

משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , וכד’

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל- “מבצע פעולה”

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור

ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס

האשראי , לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה

לנכונות הפעולות.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים

ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה

ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות

לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .

במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי .

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת.

ביטול הצעות

ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק)

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות ו/או הודעה טלפונית למוקד השירות של האתר.

במקרה של ביטול העיסקה טרם האספקה,החברה איננה גובה דמי ביטול ומחזירה החזר כספי מלא.

אם סופק המוצר ללקוח , חלה עלות החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח. עלות החזרת מוצר: למוצר שלא נפתח מאריזתו המקורית – דמי המשלוח הנקובים במכירה + 50%.

מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

*נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

*אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

*במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

* ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק מכר מרחוק:

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

מדיניות החזרות וביטולים

א. כל הרוכש מוצר באתר  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

ב.      באופן כללי, (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים): רכישה של מוצר ניתנת לביטול מיון ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלתו.

ג.       ביטול של עסקה שבוצעה באתר ייעשה ע”י פניה למנהלי האתר, באמצעות כפתור

“בקשה לביטול הזמנה” הממוקם בתחתית העמוד הראשי, או בכל אמצעי תקשורת המפורסם באתר, לרבות שיחת טלפון, הודעת אימייל או בפקס.

ד.      במקרה של ביטול עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה למפרט או עקב איחור באספקה או הפרה אחרת של תנאי החוזה, תוחזר התמורה (באופן בו היא שולמה) במלואה ללא חיוב כלשהו.

ה.      במקרה של ביטול מסיבה אחרת רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (הנמוך מבניהם).

ו.        במקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, באפשרותך להחזיר את המוצר למחסני החברה ביבנה בימים ובשעות הפעילות של המחסן ובתיאום מראש. החזרת המוצר תיעשה ללא פגמים במוצר ובאריזתו המקורית, והתמורה תוחזר במלואה, כולל דמי המשלוח ששולמו.

ז.       במקרה של החזרת מוצר לאחר שמצבו השתנה לרעה בזמן שהיה ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח, לחברה זכות לתבוע את נזקיה בגין ירידת ערך המוצר.

ח.      במקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, המוצר ללא פגם וארוז באריזתו המקורית, וברצונך בשירות ההחזרה של החברה, עלות ההחזרה תהיה כעלות המשלוח של המוצר.

ט.      במקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, ללא אריזה מקורית, תגיע החברה אל בית הלקוח עם אריזה חלופית, תארוז את המוצר ותחזיר אותו למחסני החברה.
במקרה זה, המוצר נפתח במחסני החברה, עובר בקרת איכות והחלטה אם יוחזר למכירה כסוג ב’.
תהליך זה כרוך במשאבים רבים (עלויות הובלה כולל החזרה למחסן, אריזת המוצר ובקרת איכות במחסן) ולכן עלות ההחזרה במקרה זה הינה כפול ממחיר המשלוח ששולם.

י.        לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14(ג) ד לחוק הגנת הצרכן כדלקמן:
טובין פסידים
טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן

יא.    מוצר שיועד להרכבה עצמית, יצא מאריזתו המקורית והורכב בבית הלקוח, ייחשב כמוצר שלא ניתן לפירוק והחזרה למחסן, עקב שינוי משמעותי שיחול לרעה במוצר לאחר הפירוק. מוצר זה לא ניתן למכירה לאחר הפירוק, והוא נחשב בעיני החברה כמוצר ללא ערך.

אספקת המוצרים

החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.

החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

אספקת המוצר/ים תיעשה לתוך בית הלקוח וכנגד חתימה על תעודת המשלוח. למען הסר ספק, לא ניתן להשאיר מוצר מחוץ לבית הלקוח.

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

*כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירוםונזקי טבע.

*שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

*כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי

עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .

  1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה-

טלפון- 03-9523333

EMAIL: sigal@home-decor.co.il

נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח הEMAIL

נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול

האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.


החנות אחראית לתכנים המפורסמים באתר.

החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

החנות תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר במידה והרוכש בחר במשלוח ע”י החנות.

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות

האתר , אלא אם נכתב אחרת .

אייקונים(ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה

מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות

החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות ברחבי האינטרנט ,ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.

תודה שבחרת HOME DECOR
צוות החנות ואתר החברה.

×

עגלת קניות